MłodzieżowaDrużynaPożarnicza w Ciechanowcu

Podstawowezadania MDP

UDZIAŁ w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

ROZWIJANIE sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki

PODNOSZENIE wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

ORGANIZOWANIE działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej

PODEJMOWANIE i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP

DZIAŁALNOŚĆ wolontarystyczna

Skip to content