Druhowie MDP

Młodzieżowa Drużyna PożarniczaMDPw Ciechanowcu

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) w Ciechanowcu jest komórką organizacyjną jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. MDP została powołana na podstawie Statutu OSP, przez Zarząd organizacji.

MDP została powołana w celu szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

Członkami MDP mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku od 15 do 18 lat.

Podstawowe zadaniaMDPto min.:

UDZIAŁ w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

ROZWIJANIE sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki

PODNOSZENIE wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej

ORGANIZOWANIE działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej

PODEJMOWANIE i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP

DZIAŁALNOŚĆ wolontarystyczna

Druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczejw Ciechanowcu

JULIA PIETRASZKO

ERYK WOJDA

DOMINIK DENYSIUK

MIŁOSZ RACZKOWSKI

ADRIAN KRASOWSKI

JAKUB KOC

DOMINIKA KOC

HUBERT PREDKO

NIKODEM ZACHAREWICZ

KONRAD KRYSIEWICZ

JAKUB BOGUCKI

BARTŁOMIEJ GODLEWSKI

DARIA WAJKOWSKA

DAWID CHICHEŁ

HUBERT ZIELENIEWSKI

JULIA TENDERENDA

OLIVIER SZESZKO

WOJCIECH MIODUSZEWSKI

JULIA NATALIA STĘPKOWSKA

MATEUSZ PIETRANIUK

Opiekun MDP w Ciechanowcu: TOMASZ SZCZEŚNIAK

Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczejw Ciechanowcu

ŚLUBUJĘ! Ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

Dołącz do nas

Skip to content