Nasz projekt

Nazwa projektu: Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ciechanowcu

Cel projektu:

Zadanie zakłada utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ciechanowcu. MDP działać będzie przy OSP w Ciechanowcu. Do drużyny należeć będzie 20 członków oraz opiekun. Celem zadania jest zwiększenie obecności młodzieży w życiu publicznym, poprzez utworzenie MDP. Dzięki realizacji zad. możliwe będzie kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, w tym wzmacnianie szacunku do służb ratunkowych, historii i tradycji lokalnych społeczności oraz wykreowanie postaw altruistycznych i empatycznych.

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu, ul. 11. Listopada 3, 18-230 Ciechanowiec

Planowany okres realizacji:

01.12.2022 – 31.12.2023

Wartość projektu:
187.170,00 złotych
Finansowanie projektu:
Dofinansowanie: 187.170,00 złotych otrzymanych ze środków „Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”
Opis projektu:

W ramach realizacji projektu przewiduje się utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy jednostce OSP w Ciechanowcu, wyposażonej w niezbędne umundurowanie i sprzęt ćwiczeniowy.

Zadanie zakłada przeprowadzenie m. in. takich działań jak organizacja specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla uczestników MDP, organizację zawodów sportowo-pożarniczych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu do ich realizacji.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ciechanowcu. Dzięki realizacji zadania, czyli zaangażowaniu młodzieży w działalność OSP możliwa będzie wymiana pokoleniowa i ciągłość funkcjonowania OSP w Ciechanowcu.

Zaplanowane rezultaty:
  • ilość utworzonych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 1
  • liczba członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych objętych wsparciem – 20
  • liczba organizacji, które otrzymały wsparcie – 1
  • ilość utworzonych stron internetowych młodzieżowej organizacji – 1
  • ilość przeprowadzonych szkoleń/warsztatów – 6
  • ilość przeprowadzonych zawodów o tematyce pożarniczej – 1
  • ilość zorganizowanych festynów promujących działalność MDP – 2
Partnerzy projektu:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
Biuro projektu:
OSP w Ciechanowcu

ul. 11. Listopada 3, 18-230 Ciechanowiec
e-mail: mdp.ciechanowiec@gmail.com

plakat informacyjny
plakat informacyjny
Skip to content