Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ciechanowcu

Rozwój działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ciechanowcu

maj 15, 2024

Po raz kolejny realizujemy projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Projekt pn. „Rozwój działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ciechanowcu” zakłada w 2024 roku:

🔥zakup sprzętu ćwiczebnego i szkoleniowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w tym: 4 węże W-52, 4 węże W-75, prądownica, rozdzielacz, smok, zestaw szkoleniowy AED, defibrylator AED oraz 2 komplety elektrod oraz kamera termowizyjna

🔥 2 wyjazdy studyjne

🔥 zakup ubrań dla nowych członków i drugiego opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

🔥 przygotowanie zawodów o tematyce pożarniczej dla uczestników MDP.

Celem projektu jest zwiększenie obecności młodzieży w życiu publicznym, poprzez rozwój działalności MDP. Dzięki realizacji zadania możliwe będzie kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, w tym wzmacnianie szacunku do służb ratunkowych, historii i tradycji lokalnych społeczności oraz wykreowanie postaw altruistycznych i empatycznych.

Skip to content