Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ciechanowcu

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka

maj 5, 2023

Każdego roku, 4 maja strażacy obchodzą swoje święto. W tym dniu obchodzony jest też Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jego symbolem jest czerwono-niebieska wstążeczka, która symbolizuje ogień i gaszącą go wodę. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest, jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

W przeddzień święta wszystkich Strażaków, w Ciechanowcu odbyły się Gminne obchody Dnia Strażaka. W uroczystości uczestniczyli strażacy-ochotnicy ze wszystkich dziewięciu jednostek OSP z terenu gminy (w tym my 🙂 )oraz zaproszeni goście.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, przeglądzie i przywitaniu pododdziałów przez st. bryg. Andrzeja Koca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznak i medali. Przyznano 145 odznaczeń strażackich: 2 Złote Krzyże II Klasy Św. Floriana, 6 Podlaskich Krzyży Floriańskich, w tym jeden srebrny i 5 brązowych, 59 Medali Za Zasługi Dla Pożarnictwa, w tym 10 złotych, 17 srebrnych i 32 brązowe, 19 odznak Strażak Wzorowy oraz 59 odznak Za Wysługę Lat, w tym 2 za 50 lat służby, 2 za 45 lat służby, 10 za 40 lat służby, 7 za 35 lat służby, 2 za 30 lat służby, 5 za 25 lat służby, 7 za 20 lat służby oraz 24 za 10 lat służby.

Uroczystość uświetniła obecność ciechanowieckiej orkiestry dętej działającej przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.

Na terenie gminy Ciechanowiec jest 9 czynnych jednostek OSP w tym: 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym: Ciechanowiec- jednostka włączona do KSRG w 1995 r. i OSP Pobikry – jednostka włączona do KSRG w 2007 r. W jednostkach służy 184 druhów ochotników.

Gratulujemy wszystkim naszym starszym kolegom.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek! 

Skip to content