Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ciechanowcu

Szkolenie w zakresie techniki pożarniczej: uzbrojenie, sprzęt.

wrz 16, 2023

W piątek, 14 września, uczestniczyliśmy w szkoleniu w zakresie techniki pożarniczej: uzbrojenie, sprzęt.

Celem szkolenia było:

  • nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie techniki pożarniczej: obejmującej zagadnienia takie jak: uzbrojenie i sprzęt,
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia, bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie przepisów przeciwpożarowych i BHP,
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, w tym wzmacnianie szacunku do służb mundurowych, historii i tradycji lokalnych społeczności,
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcanie młodych ludzi do pracy w służbach ratowniczych.

Prelegentem był Pan Sebastian Pieniek, Strażak z ponad 14-letnim doświadczeniem, posiadający m. in. kwalifikacje w zakresie: ratownictwa technicznego, strażaków ratowników OSP, współpracy z LPR, kierowców-konserwatorów OSP, ukończone kursy dowódców OSP i naczelników OSP oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach realizacji projektu „Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ciechanowcu”. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej. Głównym celem zadania jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym.

Skip to content